Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΕΠ: Πότε οι αιτήσεις για 1.666 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία. Πόσο θα διαρκέσουν
Πόσο θα διαρκέσει η χρονική περίοδος των αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού στην Υγεία από τον ΑΣΕΠ;

Από σήμερα 17 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη εώς και τις 31 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την προκήρυξη 7Κ/2016 για 1.666 μόνιμες θέσεις στην Υγεία σε νοσοκομεία και στον ΕΟΦ από τον ΑΣΕΠ.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού στην Υγεία (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.).

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τον ΑΣΕΠ και από την περαιτέρω διαδικασία.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:


ΑΣΕΠ – Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2016 – Τ.Θ. 14308 – Αθήνα, Τ.Κ. 11510, αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.