Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΕΠ: Παράταση και για την Προκήρυξη 7Κ/2016 για 1.666 προσλήψεις στα νοσοκομεία
Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εργασίες ενίσχυσης της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ,
προκειμένου να ανταποκριθεί στον εξαιρετικά υψηλό φόρτο ηλεκτρονικών αιτήσεων, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για το λόγο αυτό, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και αποστολής δικαιολογητικών στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Κ/2016 θα παραταθεί. Με νεότερο Δελτίο Τύπου θα ορισθούν οι ακριβείς ημερομηνίες
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και αποστολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη Προκήρυξη. Υπενθυμίζεται ότι για τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 5Κ/2016 και 6Κ/2016 παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και αποστολής δικαιολογητικών.