Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Ανέβηκε στην Ταράτσα του Ξενοδοχείου για να Κάνει από εκεί Βουτιά στην Πισίνα. Η Συνέχεια; Θα σας κόψει την Ανάσα!Ανέβηκε στην Ταράτσα του Ξενοδοχείου για να Κάνει από εκεί Βουτιά στην Πισίνα. Η Συνέχεια; Θα σας κόψει την Ανάσα!Ανέβηκε στην Ταράτσα του Ξενοδοχείου για να Κάνει από εκεί Βουτιά στην Πισίνα. Η Συνέχεια; Θα σας κόψει την Ανάσα!